Gizlilik Politikası

«3 Elma» ‘ya hoş geldiniz. İnteraktif çocuk kitaplarından ve okul öncesi eğitici zekâ oyunlarından oluşan en geniş koleksiyona sahip uygulamalarımızı kullanmak istediğiniz için memnuniyet duyuyoruz. Gizlilik politikamızı, tüm kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini önemsediğimiz için oluşturduk. Burada kullanıcılardan elde ettiğimiz verileri ve bunları nasıl ve ne amaçla kullandığımızı açıklıyoruz. «3 Elma»tarafından geliştirilenservislere, uygulamalara, içeriklere ve (veya) web sitesine erişerek veya bunları kullanarak, bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde tarafımızca toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

Kişisel verilerin gizlilik politikası (bundan böyle sadece Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), ürün geliştirici olarak «3 Elma» ve / veya bağlı olduğu kuruluşların,Kullanıcılar«3 Elma» ürünlerini kullanırken onlar hakkında toplayabilecekleri tüm bilgileri kapsar.

 1. Temel Terimler

  İşbu GizlilikPolitikasındakullanılan terimlerin tanımları:
  1. Ürün / Servis - internet üzerinden sağlanan hizmetler, hâlihazırda uygulamaları ve web sitesini içerir.
  2. Uygulama – hakları «3 Elma» ait uygulamalar.
  3. Web sitesi - internette https://3apples.org/, http://3apples.world, http://3apples.club adresinde bulunan site.
  4. Amayasoft'un yardımı ile geliştirildi.
  5. Kullanıcı –ürünlere / servislere erişimi olan kişi.
  6. Kişisel veriler - belirli veya tanımlanmış bir kullanıcıyla (kişisel verilerin konusu olan) doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan herhangi bir bilgi.
  7. Kişisel veri işleme - otomasyon araçları kullanılarak ya da kullanılmadan yapılan kişisel veri toplama, kayıt, sistematikleştirme, biriktirme, depolama, güncelleme (güncelleyerek değiştirme), analiz etme, bunları kullanma ve aktarma (dağıtma, sunma, erişim sağlama), anonimleştirme, engelleme, silme ve imha etme gibi işlemleri içerir.
  8. Kişisel verilerin gizliliği - kişisel verilere erişimi olan geliştirici ya da diğer kişilerin, kişisel veri sahibininrızası veya yasal gerekçeleri olmaksızın, verileri yayınlanmalarını önleyen bir gerekliliktir.
 2. Genel Hükümler
  1. Bu Gizlilik Politikasının amacı, kişisel verilerdâhil olmak üzere Kullanıcılar hakkındaki bilgilerin, yetkisiz erişime ve açıklanmalarına karşı korunmasını sağlamaktır.
  2. Kullanıcılar hakkındaki bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve korunması ile ilgili esaslar ve ilkeler, bu Gizlilik Politikasına ve diğer resmi «3 Elma» belgelerine bağlı olarak oluşturulur ve yürürlükteki kanunlara tabidir.
  3. Kullanıcı, ürünlerimizi indirip, onlara erişerek ve / veya kullanarakbu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmiş olur ve aynı zamanda kişisel bilgilerinin tarafımızcaişlenmesini onaylamış olur.
  4. Kullanıcı bu Gizlilik Politikasının şartlarına razı olmaması durumunda, ürünlerimizin kullanımı derhal durdurmalı ve cihazının belleğinden uygulamalarımızı silmelidir.
  5. Bu Gizlilik Politikası, «3 Elma» tarafından hazırlanmıştır,web sitemizin ilgili bölümünde ve uygulamalarda bulunan bağlantıüzerinden herkese açıktır.
  6. İşbu Gizlilik Politikasında değişiklikler yapmahakkına sahibiz. Değişikliklerin geçerli olması için, web sitemizde yeni versiyon yayınlanarak Kullanıcılara bildirim sağlanmaktadır.
  7. Kullanıcıların Kişisel Verileri.

   Kullanıcıların kişisel verileri aşağıdakileri içerir:
   • Ürünlerimizdeoturum açma için gerekli standart bilgiler; e-posta adresi veyafacebookhesabı (https: //www.facebook)
   • Ücretli içeriksatın alımlarında kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler; ödeme bilgileri, posta adresi ve telefon numarası.
   • Kullanıcının açık forumlarda paylaştığı veya ürünlerimizi farklı bir şekilde kullanmak üzeregönüllü olarak verdiği bilgiler.
   • Ürün geliştiricisi olarak tarafımızca işlenen Kullanıcılarla ilgili diğer bilgiler.
  8. Kullanıcılarla ilgili işlediğimiz diğer bilgilere aşağıdakiler dâhildir:
   • uygulamaya erişim ve kullanıcının uygulamadaki eylemleri esnasında http-sunucu tarafından otomatik olarak elde edilen standart veriler (IP adresi, işletim sistemi, cihazın UDID bilgisi, erişilen içerikv.b.).
   • Kullanıcı, ürünlerimizi kullanırken, işlemlerinin sonucunda elde edilen bilgiler.
   • Diğer Kullanıcılarla eylemleri sonucunda elde edilen bilgiler.
  9. Çocukların Kişisel Verileri

   Biz sadece ebeveynlerin kişisel verilerini topluyoruz, çocuklarla ilgili herhangi bir bilgi kesinlikle talep etmiyoruz. Servislerimizi kullanan 14 yaşın altındaki her çocuk, ebeveynlerin izniyle bunu gerçekleştiriyor olmalıdır. Tüm kullanıcı adları, e-posta adresleri ve kredi kartı ödeme bilgileri ebeveynlerden toplanmaktadır. Her ne kadar uygulamalarımızı 14 yaşın altındaki çocuklar kullansa da, hassasiyet bilinciyle onların(kullanıcı adı, e-posta adresini, telefon numarasını veya ev adresini içeren) kişisel verilerini istemiyoruz.

   Ebeveynleri, cihazlarda çocuklarının etkinlikleriyle ilgili aktif olarak yer almalarını öneririz.

 3. Servislerin Kullanım Şartları

  1. Uygulamaların ve web sitesinin kullanımı için gereken hizmetleri sunarken, biz iyi niyetle hareket ediyoruz. Kullanıcılarımıza da aşağıdaki hususlarda güveniyoruz:
   • Servislere girmesine ve kullanmasına izin veren tüm gerekli haklara sahiptir.
   • Ürünlerimize kullanmak için gereken temel bilgiler hakkında kendisiyle ilgili güvenilir bilgiler vermektedir;
   • Kullanıcı servisleri kullanırken diğer kullanıcılarla etkileşim esnasında paylaştığı bilgilerin, onlar tarafından kullanılabileceğinin ve kopyalanabileceğinin farkındadır;
   • Servisleri kullanırken diğer kullanıcılara aktardığı bazı bilgilerin Kullanıcı olarak kendisitarafından silinemeyeceğini bilmektedir;
   • Bu Gizlilik Politikasını okumuş ve içeriğinde belirtilen hak ve yükümlülükleri kabul etmektedir.
  2. Kullanıcılar hakkında topladığımız (paylaşılan) bilgilerin güvenilirliğini, farklı kaynaklardan doğrulamıyoruz.
 4. Bilgileri İşlemenin Amaçları
  1. «3 Elma»kullanıcılarının cinsiyetiyle ilgili bilgi sahibi olmak.
  2. Kullanıcının Kişisel Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:
  3. «3 Elma» ile anlaşma ve sözleşmelerde taraf olarak tanımlamak;
  4. Kullanıcıya özel / kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak;
  5. Kullanıcı ile iletişim; Uygulama ve / veya web sitesinin kullanımıyla ilgili güncelleme bildirimi, istek ve bilgi göndermek, hizmet sağlamak. Kullanıcının önerilerini dikkate almak ve taleplerine geri bildirimde bulunabilmek;
  6. Gizlilik Politikamızı ihlal eden veya yasalara aykırı davranan faaliyetleri tespit edebilmek ve önlemek;
  7. Ürünlerimizin kalitesinin arttırmak, kullanımını kolaylaştırmak, yeni uygulamalar ve hizmetler geliştirebilmek;
  8. Anonim (kişiselleştirilmemiş) verilere dayalı istatistiksel ve benzer analizler yapmak.
 5. Kullanıcıların Kişisel Verilerini İşleme

  1. Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:
   • Kişisel veriişlemenin amaç ve yöntemlerindeyasal meşruiyet ve iyi niyet;
   • Yetkilerimiz dâhilinde, önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak kişisel verilerin toplanması;
   • Önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kişisel veri işleme yöntemlerine uygun olarak kişisel verilerin hacim ve nitelik olarak işlenmesi;
   • kişisel veriler içeren veri tabanının, uyuşmayan amaçlar için oluşturulan başka veri tabanları ile birleştirilmesitarafımızca kabul edilmeyen bir durumdur.
  2. Kişisel verilerin toplanması

   Kullanıcının kişisel verileri, kullanıcının izniyle «3 Elma» ‘ya aktarılır. Kullanıcı, kişisel verilerinin «3 Elma» ‘ya devredilmesi iznini içeriklerimizi kullanmayabaşlamakla, kesin eylemler sonucu, vermiş olur.

  3. Kişisel verilerin saklanması ve kullanılması

   Kullanıcıların kişisel verileri yalnızca elektronik ortamda saklanır ve otomatik sistemler kullanılarak işlenir.

  4. Kişisel verilerin aktarılması

   Kullanıcıların Kişisel Verileri, bu Gizlilik Politikasında öngörülen durumlar haricinde üçüncü taraflara devredilmez.

   Servis sağlayıcılarımız veya ortaklarımız, hizmet verebilmelerinin gereği olarak kişisel bilgilerinize erişebilir. Ayrıca, ürünlerimizi (bu işimizi) üçüncü taraflara sattığımızda, kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasınınaynı kalması koşuluyla, kişisel bilgileri ürünlerimizle birlikte devredebiliriz. Kendi hakkımızı ve üçüncü kişilerin haklarını korumak için bu tür bilgileri üçüncü şahıslara aktarmamız gerektiğine inandığımız durumlarda ve kanunen zorunlu olduğumuz durumlarda ilgili resmi mercilerle paylaşabiliriz. Bu gibi durumlarda, herhangi bir üçüncü şahıs sahip olduğu tüm bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür ve bu bilgiyi yalnızca bu tür bilgi alışverişiningereğine ilişkin olarak sınırlı amaçlarla kullanması mümkündür. Paylaştığımız üçüncü şahısların kişisel bilgilerinizi korumasını sağlamak için ve onların kullanımını sınırlandırmak için, tüm yasal araçları kullanırız. Herhangi bir amaçla üçüncü taraflara e-posta adresleri satmıyoruz. Bizim gibi, çalıştığımız tüm ortaklarımız ve bağlı kuruluşlarımız, toplanan tüm bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

 6. Kullanıcı Hakları

  Kullanıcı aşağıdaki haklara sahiptir:
  1. Talebi üzerine kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bizden bilgi almak ve değiştirilmesini veya silinmesini istemek;
  2. Oluşturduğu kullanıcı hesabındaki bilgilerini düzenlemek veya silmek;
  3. Ürün (uygulama içi ücretli içerik v.b.) alımları, abonelikleri, güncellemeleri ve bildirimleri ile ilgili seçimler yapmak;
  4. Bizden ve (veya) üçüncü taraflardan teklif ve promosyonbilgisi alma arzusu hakkında bilgi vermek.
 7. Kullanıcı Bilgilerini Koruma Önlemleri

  Kullanıcılarımızın kişisel verilerine yetkisiz veya kaza sonucu erişimi engellemek için, bu verileri imha etme, değiştirme, engelleme, kopyalama, aktarma ve diğer yasadışı eylemlerden korumak için, gerekli teknik ve yasal önlemleri alıyoruz.

 8. Gizlilik Politikasının Kapsamı

  Bu Gizlilik Politikası üçüncü kişilerin eylemleri ve internet kaynakları için geçerli değildir.

  Servislerimizi kullanmanın bir sonucu olarak, servislerimizin niteliğinden dolayı herhangi bir internet kullanıcısı olan üçüncü şahsın, bizim kullanıcımız hakkında bilgiye erişme imkânı doğuyorsa, bundan sorumlu değiliz. Kullanıcılarımızınüçüncü taraflara kendileri hakkında paylaştıkları bilgiler konusunda, dikkatli ve sorumlu bir yaklaşımda bulunmalarını öneriyoruz.

 9. Kullanıcıların Talepleri

  1. Kullanıcılar, kişisel verilerini kullanımıyla ilgi bilgi almak dâhil, istek ve önerilerini, e-posta adresimize yazılı olarak iletebilirler: x3.elma@gmail.com
  2. İletilen taleple ilgili, 30 (otuz) gün içinde, Kullanıcıya geri dönüş yapmayı taahhüt ederiz.
  3. Kullanıcılarla olan tüm yazışmalarımız (elektronik ortamda iletilen talepler), sınırlı erişime ilişkin bilgilerdir ve kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmaz. Talepte bulunan kullanıcın kişisel verileri ve hakkındaki diğer bilgiler kullanıcının özel izni olmaksızın başka amaçlarla kullanılmaz. Yasalar tarafından öngörülen çerçevede ve yazışmanın konusuna uygun cevap verilir.