Sözleşme ve Kullanım Şartları

İşbu Sözleşme ve Kullanım Şartları (bundan böyle sadece "Sözleşme" olarak anılacaktır), «3 Elma» (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından herhangi bir internet kullanıcısına (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) sunulan anlaşmanın şartlarını içerir. Kullanıcı bu teklifi kabul etmiş olarak eylemlerine devam etmektedir.

Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatle okuyun. «3 Elma» mobil uygulamalarını (bundan böyle "Uygulama" olarak anılacaktır) yükleyerek veya https://3apples.org/ ve eşlik eden web sitelerindeki (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) servislere girerek, aşağıdaki Sözleşme şartlarını otomatik olarak kabul etmiş ve sizin tarafınızdan imzalanan herhangi bir yazılı sözleşme gibi işbu Sözleşmenin de yasal uygulanabilir nitelikte olduğunu benimsemiş oluyorsunuz. Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, uygulamayı cihazınıza indirmeyin ve sitemizdeki ürün ve servisleri kullanmayın.

 1. Sözleşmede Kullanılan Terimler

  1. İçerik - sitede veya farklı formatlardaki elektronik ortamlarda bulunan uygulamalarımızda sunulan edebi eser metinleri, grafik, resim, ses ve diğer materyaller.
  2. Ücretsiz içerik - şirket tarafından kullanıcılara denemeleri için sunulan, tanıtım ve başka amaçlar için ücretsiz olarak erişilebilen içerik.
  3. Ücretli içerik – kullanıcıların makul bir ücret karşılığına sahip olduğu içerik.
  4. Site - Şirkete ait https://3apples.org/ internet sitesidir. Kullanıcıların içeriğe erişiminisağlar.
  5. Uygulama - kullanıcıların içeriği kullanıp faydalanması için tasarlanan iOS, Android ve Windows platformlarındaki mobil cihazlar için Şirket'e ait «3 Elma» uygulamaları.
  6. Ürün / Servis - kullanıcılara içeriğe erişim sağlamak için tasarlanmış yazılım programlarımız; halihazırdaiOS, Android ve Windows platformlarındaki mobil cihazlar için «3 Elma» uygulamaları vehttps://3apples.org/ internet sitesidir.
  7. Kullanıcı – sitemizdeki ürün ve servisleri kullanarak ve / veya uygulamalarımızı yükleyerek, işbu sözleşmenin koşullarını kabul eden herhangi bir internet kullanıcısı.
  8. Login (oturum açma detayları) ve şifre - kullanıcıyı tanımlayan ve geliştirdiğimiz içeriğe erişmesine izin veren bir e-posta adresi ve bir şifreden oluşan iki benzersiz semboller (karakterler) seti.
 2. Sözleşmenin Konusu

  1. Şirketin geliştirdiği içeriği, site veya uygulamalar üzerinden, kullanıcılara ücretli veya ücretsiz olarak kullanma imkânı.
 3. Tarafların Yükümlülükleri

  1. Şirketin Yükümlülükleri

   1. Ücretli içerikle ilgili ödemenin yapıldığı andan itibaren en geç 24 saat içinde, kullanıcıya içeriği kullanma olanağı sağlamak.
   2. Login (oturum açma), kullanıcının e-posta adresini veya kayıt esnasında kullanıcıdan alınan diğer bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemek.
   3. Sözleşmedeki değişiklikleri ve güncellemeleri, şirketin sitesinde yayınlayarak ve gerekli bildirimlerle kullanıcıyı haberdar etmek.
  2. Kullanıcının Yükümlülükleri

   1. Önerilen yöntemlere, sitemizdeki talimatlara uygun şekilde servisimize kayıt olmak.
   2. Sözleşmenin 6. Maddesi uyarınca ücretli içerik kullanımı için gereken ödemeyi yapmak.
   3. Kayıt sırasında bildirdiği oturum açma detaylarını ve şifresinin gizliliğini sağlamak.
   4. İndirilen içeriği yalnızca kişisel amaçlar için, okumak ve görüntülemek üzere kullanmak. Kullanıcı, içeriğin kopyalarını senkronize şekilde kendisine ait herhangi bir kişisel cihazda görüntüleme hakkına sahiptir.
   5. Kullanıcının sahip olmadığı haklar:
    • İndirilen içeriği kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara iletmek veya göndermek;
    • İçeriği çoğaltmak, başka bir deyişle dağıtmak amacıyla içeriğin veya parçalarının kopyalarını herhangi bir materyal formunda çoğaltmak;
    • İnterneti ve diğer dijital ağları kullanarak içerikteki telifli bilgileri kullanmak;
    • İçeriğiyeniden ele alarak, değiştirerek farklı amaçlar için kullanmak;
    • İçeriği, kişisel amaçlar (okuma ve görüntüleme) dışında kullanmak;
    • Uygulamalarımızda, sitemizde ve servislerimizde bulunan kullanım araçları dışında, farklı komut dosyaları (yazılım programları)kullanarak bilgi toplamaya çalışmak ve servislerimizle etkileşimde bulunmak.
   6. İşbu sözleşmenin madde 3.2.5'teki gerekliliklerine uyulmaması, telif hakkı ihlali anlamına gelir ve yasalarca suç sayılır. İhlal edenler kanuni takip altına alınacaktır.
 4. İçerik Hakları

  1. İçerikle ilgili bütün haklarve telifler (içerdiği tüm materyallerin yanı sıra, kullanıcı hesapları, bilgisayar kodu, başlıklar, eserler, nesneler, karakterler, hikâyelerdeki karakter adları, ifadeler, resimler, grafikler, animasyonlar, ses kayıtları, müzikler, görsel-işitsel efektler, hikâyeler, temalar, ticari markalar, hizmet markaları, şirket adları, logolar, alan adları, sloganlar, lisanslar, buluşlar,know-how ve diğer fikri mülkiyet hakları) Şirkete aittir.

   İçerik uluslararası fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Şirket, içerikle ilgili tüm haklara ve bunlardan türetilebilecek ürünler yaratma hakkıdahil olmak üzere tüm haklara sahiptir.

   Kullanıcılar olarak, şirketten izinsiz, içeriğimizi temel alan, telif haklarımızı ihlal edecek ürünler yaratmayacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, yazılı lisans anlaşması olmadan, hiçbir koşulda herhangi bir şekilde ticari markaları, hizmet markalarını, ticari adları, logoları, alan adlarını, sloganları ve / veya şirket ürünlerini kullanılmasına izin vermez. İçeriğin çoğaltılması, dağıtılması veya değiştirilmesi veya bu sözleşmeye uygun olmayacak şekilde kullanılması, yasalarca açık şekilde ihlal sayılır ve ve cezai sorumluluğu beraberinde getirir.

 5. Bağlantılar

  1. Site ve / veya uygulamalarımız üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitelerine bağlantılar (yönlendirmeler) içerebilir. Şirket, bu bağlantıları size kolaylık sağlamak için münhasır olarak sunmaktadır. Bu bağlantıları ve üçüncü taraf sitelerini dikkatli ve sorumlu bir yaklaşımla kullanmanız gerekmektedir. Bağlantılı siteler Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket diğer sitelerde bulunan materyallerin sorumluluğunu üstlenmemektedir.
 6. Ödeme Şartları

  1. Kullanıcı, içeriğin bir bölümünü satın almak için Şirket tarafından Sitede ve Uygulamalarda belirtilen şartlarla ödeme yapar.
  2. Kullanıcı, Şirket tarafından belirlenen makul bir ücret karşılığında, ilgili içerik bölümüne sınırsız erişme imkânına sahip olmak için bir defalık ödeme yapar.
  3. Şirket, Sitede ve Uygulamalarda ilgili bilgiler bölümünde duyurarak, fiyatlarda tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Fiyatlardaki herhangi bir değişiklik, önceden ödenmiş içerikler için geçerli değildir.
 7. Tarafların Sorumluluğu

  1. Kullanıcılar, servislerimizin kullanımıyla ilişkili tüm sorumluluğu taşımaktadır.
  2. Kullanıcı, servislerimizde kendine aitoturum açma bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmışsa, bunun sorumluluğunu tamamen üstlenmektedir.
  3. Kullanıcı, kaydı esnasında kendisi tarafından belirtilen e-posta adresine, Şirket tarafından iletilen bilgilerin, üçüncü şahıslar tarafından biliniyor olmasının sorumluluğunu taşır.
  4. Kullanıcının servisleri kullanırken maruz kaldığı maliyetlerden, doğrudan veya dolaylı zararlardan, şirket sorumlu değildir.
  5. Kullanıcın kullandığı internet üzerinden sağladığı erişim kalitesinden, şirket sorumlu değildir.
  6. Şirket, üçüncü tarafların oturum açma ve şifre bilgileri kullanılarak servislerimizden yararlanılmasından kesinlikle sorumlu değildir. Aynı şekilde, servislerimize girişte, Facebook v.b. gibi sosyal medya hesap bilgileri kullanılması sonucu, kullanıcılarımızın kişisel bilgilerine ulaşılıyor olmasından sorumlu değildir.
  7. Kullanıcıların, yazılım ve / veya donanım, veri kaybı veya hasar, hatalı veri transferi ve diğer arızalı veriler, işlem gecikmeleri, hata, eksiklik / kusurlar sonucu uğradıkları herhangi bir doğrudan veya dolaylı zararlardan, eğer şirketin ihmali sonucu değilse, şirket sorumlu tutulamaz.
 8. Sözleşme Süresi

  1. Sözleşme, kullanıcının sitemizde servislerimizi kullanmaya başladığı veya uygulamalarımızı indirdiği tarihte yürürlüğe girer ve Tarafların yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece geçerlidir.
 9. Fors-major (Mücbir) Sebepler

  1. Yangın, sel, kasırga, deprem gibi olağanüstü olaylar veya Tarafların faaliyetleri hakkında kamu otoriteleri tarafından kısıtlamalara ve dayatmalara maruz kalması sonucunda, aynı zamanda Tarafların öngöremediği benzer sebepler sonucu, Taraflar kısmen veya tamamen işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülük ve sorumluluklarından kurtulmaktadır.
 10. Anlaşmazlıkların Çözümü

  1. İşbu sözleşme uyarınca ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar, ilk önce karşılıklı iyi niyete çerçevesinde çözüme kavuşturulur. Kullanıcı şikâyetleri, Şirket tarafından 7 (yedi) takvim günü içinde incelenir.
  2. Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, uluslararası hukuk mevzuatına uygun olarak çözüm yollarına başvurulur.
 11. Gizlilik Politikası

  1. İşbu Sözleşmeyi kabul etmesiyle, Kullanıcı, otomatik olarak bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" şartlarını da kabul etmiş olur.